Betingelser

Foreningsoplysninger
Holbæk Karate-Do
37036676
Mellemvang 27
4300 Holbæk
Holbæk Karate-Do
kasserer@holbaek-karate.dk
+45 2273 3020
https://holbaekkaratedo.mento.club/
Brugsvilkår

Før anvendelsen af Mentoclub (herefter betegnet som systemet eller Texity.NET ApS) kan anvendes skal denne aftale tiltrædes af brugeren. Enhver anvendelse af systemet sker på disse vilkår. Kan vilkårene ikke accepteres, skal enhver brug af systemet straks stoppes.

Systemet er et serverafviklet program, der bliver stillet til rådighed som en online service. Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for at du har adgang til systemet. Du er samtidig ansvarlig for at sikre, at alle personer der anvender systemet er bekendt med vilkårene.

Personoplysninger

Idet brugeren bevæger sig rundt på dette websted, bliver der indsamlet statistiske data. Disse data er 100 % anonyme.

Alle data er krypteret.

Hosting af servicen er outsourcet til Amazon AWS, der henvises til amazon.com for yderligere informationer herom.

De oplysninger brugeren afgiver, vil blive behandlet under fuld fortrolighed og vil udelukket blive anvendt i forbindelse med fakturering af køb ved Holbæk Karate-Do, samt til udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har tilmeldt dig dette.

Det er altid muligt som bruger af systemet at gøre indsigelser med en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Personoplysninger vil blive opbevaret i 5 år, efter sidste transaktion. Ingen af disse oplysninger vil blive videregivet til tredjemand på noget tidspunkt, medmindre det kræves af lovgivningen eller af de offentlige myndigheder.

Brugernavn og kode til systemet

Brugere, der ønsker at anvende systemet eller indmelde sig i en forening der anvender systemet, tildeles et brugernavn og en kode. Det er brugerens eget ansvar at opbevare disse informationer forsvarligt. Der kan til hver en tid bestilles en ny kode på den pågældende hjemmeside.

Drift og vedligeholdelse

Systemet drives af Texity.NET ApS eller af en af dennes samarbejdspartnere.

Texity.NET ApS stræber efter så høj tilgængelighed som muligt, men garantere ikke, at der ikke kan opleves visse driftsforstyrrelser fra tid til anden. Alt vedligeholdelse arbejde samt opdatering vil blive varslet af Texity.NET ApS.

Texity.NET ApS er ikke ansvarlig overfor brugeren ved nedetid, og intet krav kan rettes mod Texity.NET ApS som følge heraf.

Tekniske krav

Teknikken optimeres på websitet, således at det fungere i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), samt at siden kan tilgås fra Windows, Mac, tablets og smartphones.

Forbehold

Holbæk Karate-Do tager forbehold for eventuelle tastefejl og prisfejl.

Ansvarsfraskrivelse

Holbæk Karate-Do, Texity.NET ApS og dennes samarbejdspartner og leverandører vil på intet tidspunkt gøres erstatningsansvarlige for anvendelsen af dette websted, herunder garanteres det ikke at websitet eller systemet opfylder brugernes forventninger og behov.

Holbæk Karate-Do eller Texity.NET ApS er således ikke erstatningsansvarlige for direkte tab, følgeskader, driftstab som følge af fejl i systemet, teksten eller lignende.

Holbæk Karate-Do eller Texity.NET ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugerne, som følge af anvendelse af ydelser leveret af Texity.NET ApS eller vore leverandører.

Brugeren er selv ansvarlig for sikkerheden i det kodeord som personen har anvendt til at registrere sig med, samt til Systemet. Holbæk Karate-Do eller Texity.NET ApS kan ikke gøres ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af brugerens navn og kodeord.

Ethvert link til en samarbejdspartner, leverandør eller tredjemands hjemmeside er uden ansvar.

Holbæk Karate-Do tilstræber at sikre at de givne oplysninger på dette website er korrekte, dog lover vi ikke at de er præcis, fuldstændige eller opdateret. Holbæk Karate-Do kan foretage ændringer til indholdet når som helst og uden varsel.

Brugere der ikke kan acceptere ovenstående bedes øjeblikkeligt ophøre med at anvende websitet og systemet.

Reklamationer og klager

I forbindelse med klager og reklamationer bedes du kontakte Texity.NET ApS, kontakt informationer kan du finde på dette webiste.

Ophavsret

Systemet er en serverbaseret applikation, som er beskyttet af ophavsret. Enhver ophavsret tilhører Texity.NET ApS eller tredjemand hvor Texity.NET har erhvervet licens.

Brugeren og Holbæk Karate-Do er ansvarlig for, at der ikke indlægges, data i systemet der krænker tredjemands rettigheder, brugeren skadeløsholder somtidig Texity.NET ApS for ethvert krav Texity.NET ApS måtte blive mødt af fra tredjemands side herom, inklusiv de omkostninger Texity.NET ApS måtte afholde i forbindelse med sagens behandling.

Varemærker

Ordet "Mentoclub" og de logoer der anvendes i systemet er varemærker tilhørende Texity.NET ApS og må ikke benyttes at brugeren uden forudgående tilladelse til et andet formål end aftalen tilsiger.

Force Majeure

Holbæk Karate-Do eller Texity.NET ApS er ikke ansvarlig for mangler ved systemet eller manglende tilgængelighed til systemet som skyldes force majeure, og brugeren vil ikke kunne rette et erstatningskrav mod Holbæk Karate-Do eller Texity.NET ApS som følge heraf.

Holbæk Karate-Do eller Texity.NET ApS orientere brugeren øjeblikkeligt, hvis der indtræder force majeure.

Hvis force majeure situationen varer mere end 30 dage, kan brugeren opsige aftalen med Holbæk Karate-Do med øjeblikkelig ophør, men kan herudover ikke gøre krav gældende mod Holbæk Karate-Do eller Texity.NET ApS.